Dergi Ara >>
Editörden
1. Daha küresel olarak birleştirilmiş, dinamik ve yenilikçi bir ilaç pazarına yanıt verme zorluğu: EMCDDA'nın 2018 Avrupa ilaç pazarı durumu analizinden yansımalar
P Griffiths, E Quigley, L Vandam, J Mounteney
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(3):231-237
TAM METİN
Araştırma
2. Eroin kullanım bozukluğunun kadınların cinsel işlevi üzerine etkisi
M Dişsiz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(3):238-245
ÖZET
TAM METİN
3. Meme kanseri tanısı olan hastalarda anksiyete ve depresyon düzeylerinin hastalıkla başa çıkma tutumları ve sosyodemografik özellikleri ile ilişkisi
R Geyikçi, S Çakmak, ME Demirkol, S Uğuz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(3):246-257
ÖZET
TAM METİN
4. Uyum bozukluğunda intihar girişimi ile sentetik kanabinoid kullanımı arasındaki ilişki
T Oznur, H Oznur, A Bolu, S Atık, A Akgun, S Kaymak, C Celik, KN Ozmenler, O Uzun
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(3):258-264
ÖZET
TAM METİN
5. Opioid kullanım bozukluğu tanılı hastalarda kendine zarar verme davranışı ve intihar girişimi öyküsü ile savunma mekanizmalarının ilişkisi
S Baykara, K Alban
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(3):265-273
ÖZET
TAM METİN
6. Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumları, bağlanma stilleri ve psikolojik dayanıklılıklarının birbirleriyle olan ilişkisinin incelenmes
ZT Temız, IT Comert
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(3):274-283
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
7. Ergenler için modern tehlike: Çevrimiçi flörtten cinsel istismara
N Kocturk, F Yuksel
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(3):294-300
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Otizme eşlik eden yeme bozukluğu: Bir olgu sunumu
SA Sarı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(3):301-303
ÖZET
TAM METİN
9. Terapötik tek doz mirtazapine bağlı gelişen semptomatik bradikardi: Bir olgu sunumu
PD Gundogmus, I Gundogmus, EB Olcu, A Karagoz, A Algul
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(3):304-307
ÖZET
TAM METİN
10. Geçirilmiş intrakranial anevrizma operasyonu elektrokonvülzif tedavi için bir engel mi?
I Karakaya, K Basar, OE Akı, S Ozer
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(3):308-311
ÖZET
TAM METİN
11. Şiddetli pseudokolinesteraz eksikliği ve EKT: Bir olgu sunumu
E Yıldızhan, N B Tomruk, H M Aytac, H Yıldırım, O Canbek
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(3):312-315
ÖZET
TAM METİN
12. Sertralin kullanımıyla ilişkili nötropeni: Bir olgu sunumu
R Ay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(3):314-319
ÖZET
TAM METİN
13. Aripiprazol Parkinsonizm neden olabilir mi? Aripiprazol kaynaklı Parkinsonizmli iki olgu
HU Erkoyun
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(3):320-323
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
14. Duloksetin Kullanımı Retrograd Ejakülasyona Neden Olabilir
OB Egılmez, MH Orum
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(3):324-325
TAM METİN
15. Beyin Tümörleri ve Atipik Psikiyatrik Tablolar: İki Olgu Sunumu
M Akan, LG Erbay, MF Erbay, S Unal
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(3):326-328
TAM METİN