Dergi Ara >>
Editörden
1. Antidepresan seçiminde kanıta dayalı kriterler
A Serretti
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(1):1-5
TAM METİN
Araştırma
2. Okul Öncesi Çocuklarda Duygusal ve Davranışsal Sorunlar Annedeki Hangi Psikiyatrik Belirtiler ile İlişkilidir?
ST Hesapçıoğlu, MF Ceylan, B Erdoğan, G Kandemir, E Çöp
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(1):6-14
ÖZET
TAM METİN
3. Panik Bozukluğu ve Yaygın Anksiyete Bozukluğu Olan Hastalarda Hipotalamo-Pituiter-Adrenal Eksen Aktivitesinin Deksametazon Baskılama Testi ile Değerlendirilmesi
Y Hacımusalar, E Eşel
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(1):15-24
ÖZET
TAM METİN
4. Yatarak Tedavi Gören Alkol Kullanım Bozukluğu Hastaları Örnekleminde TSSB Semptomlarının Şiddeti Ve Alkolle İlişkili Sorunlarla İlişkisi
C Evren, G Umut, B Evren
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(1):25-31
ÖZET
TAM METİN
5. DSM-5 Akut Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği - Çocuk Formu Yaş 11-17’nin Türkçe Güvenilirliği ve Geçerliliği
ŞY Sapmaz, HÖ Erkuran, D Ergin, NŞ Celasin, D Karaarslan, M Öztürk, E Köroğlu, Ö Aydemir
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(1):32-38
ÖZET
TAM METİN
6. Depresyon Hastalarında Serum Apelin ve Nesfatin-1 Düzeyleri ve Tedavi ile İlişkisi
Ş Dede, M Şahpolat, MH Kokaçya, M Arı, C Sesliokuyucu, Z Yönden
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(1):39-47
ÖZET
TAM METİN
7. Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Organ Nakli Verici Adaylarının Psikiyatrik Değerlendirmeleri, Anksiyete, Depresyon Ve Yaşam Kalitesi Düzeyleri
F İzci, E Fiındıklı, S Zincir, A Camkurt, Ö Kızılkurt, F Giynas, S Korkmaz, EB Akın
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(1):48-56
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Otizm Yelpazesi Bozukluğu ve Çok Erken Başlangıçlı Şizofreni Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
D Kaba, P Uran, AS Aysev
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(1):57-61
ÖZET
TAM METİN
9. Sentetik Kannabinoid Kullanımı Olan Bir Olguda Pregabalin Bağımlılığı
G Köroğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(1):62-65
ÖZET
TAM METİN
10. İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Olan Bir Hastada Medroksiprogesteron Asetat İle İndüklenen Mani
M Aydın, BÇ İlhan, A Akyıldız, İ Eren
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(1):66-69
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
11. CADASIL Sendromunda Hipomanik Atak
MZ Eroğlu, E Şahan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(1):70-72
TAM METİN
12. Gama-hidroksibütirat (GHB): Kötüye Kullanımı Yaygınlaşan Bir Madde
Ü Özer, M Batmaz, İ Akbaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(1):73-74
TAM METİN