Dergi Ara >>
Editörden
1. Alkol aşermesi, Glutamat ve Akamprozat
C Evren
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(3):189-197
TAM METİN
Araştırma
2. Şizofreni hastalarında kanda glukoz-6-fosfat dehidrogenaz aktivitesi ve element düzeyleri
B Kaya, N Akdağ, E Fadıllıoğlu, SE Taycan, MH Emre, S Ünal, A Sayal, H Erdoğan, R Polat
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(3):198-205
ÖZET
TAM METİN
3. Majör depresif bozukluk ve yaygın anksiyete bozukluğunda malondialdehid ve E vitamini düzeyleri
N Bal, ŞT Acar, A Yazıcı, K Yazıcı, L Tamer
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(3):206-211
ÖZET
TAM METİN
4. Bir eğitim hastanesinde yatarak tedavi gören şizofreni hastalarında tedavi uyumu, içgörü ve agresyon ilişkisi
G Umut, ZÖ Altun, BS Danışmant, İ Küçükparlak, N Karamustafalıoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(3):212-220
ÖZET
TAM METİN
5. İki uçlu bozukluk manik dönemdeki hastalarda sosyodemografik özellikler, klinik belirtiler ve işlevsellik seviyesinin birbiriyle ilişkisi ve cinsiyete göre farklılıkları
E Yazla, L İnanç, M Bilici
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(3):221-229
ÖZET
TAM METİN
6. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocukların ebeveynlerinde DEHB ve diğer psikiyatrik belirtiler
Ş Şimşek, C Gökçen, EÇ Fettahoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(3):230-237
ÖZET
TAM METİN
7. Bir eğitim hastanesi çocuk psikiyatri birimine gönderilen adli olguların incelenmesi
C Gökçen, OB Dursun
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(3):238-243
ÖZET
TAM METİN
8. Geç başlangıçlı olan ve olmayan iki uçlu bozukluk hastalarının karşılaştırılması
S Kesebir, S Şayakçı, Ö Süner
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(3):244-251
ÖZET
TAM METİN
9. Ergenler öznel iyi oluşlarını anne ve babaları ile ilişki kurmak aracılığıyla nasıl yükseltmektedirler?
A Eryılmaz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(3):252-257
ÖZET
TAM METİN
10. Yurt dışında yaşayan çocuk ve ergenlerin çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniğine başvuru şikayetlerinin ve tanılarının dağılımlarının incelenmesi
C Gökçen, BB Annagür
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(3):258-262
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
11. Kadınlarda çoklu ruhsal travma: Bir olgu sunumu
ÇH Yeloğlu, H Güveli, G Kandemir, Ç Hocaoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(3):263-266
ÖZET
TAM METİN
12. Eroin bağımlısı bir erkek hastada tedaviyi engelleyen çoklu kendine zarar verme davranışı: Olgu sunumu
M Bozkurt, EC Evren, S Çetingök
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(3):267-273
ÖZET
TAM METİN
13. Kardeşlerinin saçını yolan farklı bir trikotillomani olgusu
DG Öyekçin, EM Şahin, MM Demet
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(3):274-277
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
14. Atipik idyopatik kafa içi basınç artışı sendromu
A Milanlıoğlu, ÖF Odabaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(3):278-280
TAM METİN
15. Lityum Kesilmesi Sonrası Çok Hızlı Başlangıçlı Manik Dönem
D Yeşilbaş, K Altınbaş, KF Yavuz, Mİ Atagün, E Gökçe
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(3):281-282
TAM METİN
16. Psikiyatride Tanıya Yardımcı Bir Araç: Sezgi
O Özdemir
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(3):283-284
TAM METİN