Dergi Ara >>
Araştırma
1. Hekim tutumları üzerine bir çalışma: Ölüm ve ölümcül hastaya yaklaşım
A Özkıriş, G Güleç, Ç Yenilmez, A Musmul, M Yanaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(2):89-100
ÖZET
TAM METİN
2. İdiyopatik Parkinson hastalığında motor ünite sayısı değişimi
T Yazar, NK Sakallı, B Baslo, D Kırbaş, Y Altunkaynak, V Yayla
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(2):101-105
ÖZET
TAM METİN
3. Madde bağımlılığı tanısı alan gençlerde cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve aile planlaması ile ilgili bilgi düzeyi ve verilen eğitimin etkisi
H Yalnız, M Nebioğlu, BS Karacan, M Güven, Ö Geçici
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(2):106-112
ÖZET
TAM METİN
4. Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran hastalarda tanı dağılımı
İ Durukan, D Karaman, K Kara, T Türker, AE Tufan, Ö Yalçın, K Karabekiroğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(2):113-120
ÖZET
TAM METİN
5. Bir eğitim hastanesinde deliryumlu olguların değerlendirilmesi
M Aslan, A Koroglu, FH Celik, C Hocaoglu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(2):121-127
ÖZET
TAM METİN
6. Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda yaşam kalitesi ve ruhsal belirtiler
İ Özdemir, Ç Hocaoğlu, M Koçak, HÖ Ersöz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(2):128-138
ÖZET
TAM METİN
7. Uçucu madde kötüye kullanımı olan ergenlerin altı aylık izlem sonuçları
İ Taymur, H Çalışkan, H Varol
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(2):139-144
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Demans tablosuyla gelen nörosifiliz olgusu
S Özselek, M Erdem, Ö Uzun, AT Ilıca, A Özşahin
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(2):145-148
ÖZET
TAM METİN
9. Paranoid tip şizofreni tanısı alan bir hastada reduplikatif paramnezi, intermetamorfoz ve capgras sendromu birlikteliği: Bir olgu sunumu
R Bilici, AE Tufan, GK Uğurlu, S Sağlam, M Namlı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(2):149-151
ÖZET
TAM METİN
10. Datura stramonium zehirlenmesi: Psikiyatrik belirtilerle başvuran olgu
S Karadaş, Y Selvi, M Şahin, F Selvi, R Öncü, F Özgökçe
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(2):152-154
ÖZET
TAM METİN
11. Diğer organların tutulumu olmaksızın eş zamanlı kalp ve beynin kist hidatik tutulumu: Olgu bildirimi
MA Ekici, A Ekici, H Per, B Tucer, S Kumandaş, A Kurtsoy
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(2):155-159
ÖZET
TAM METİN
12. Akut lityum zehirlenmesinde tanı ve tedavi güçlükleri: Olgu sunumu
NB Tomruk, MA Delice, A Yıldırım, N Alpay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(2):160-164
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
13. Çocuk Suçluluğunda Sosyal ve Coğrafi Bölgenin Belirleyici Rolü
Y Selvi, A Aydın, S Kılıç, PG Özdemir
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(2):165-166
TAM METİN