Dergi Ara >>
Araştırma
1. Ayaktan İzlenen Hastalarda Batın Ultrasonografisi ile İlişkili Kaygı: Kanser Olmayan Hastaların Kaygı Düzeyleri
E Koçer, F Canan, R Büyükkaya, Ö Yazgan, S Yazgan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2009; 22(1-4):4-8
ÖZET
TAM METİN
2. Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastalara Bakım Veren Ekipte Ruhsal Belirtiler
A Yeşil, AT Aker, U Sezgin
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2009; 22(1-4):9-17
ÖZET
TAM METİN
3. Şizofrenik Hastalarda Negatif ve Pozitif Belirtiler ile Yapısal Beyin Görüntüleme (MRG) Bulgularının İlişkisi
S Çıtak, M Çakıcı, ET Çakıcı, AT Aker
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2009; 22(1-4):18-26
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. Epilepsisi Olan Marinesco Sjögren Sendromlu Olgu
B Güvenli, C Gürses, S Yılmazer, E Gül, N Bebek, B Baykan, A Gökyiğit
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2009; 22(1-4):27-31
ÖZET
TAM METİN
5. Kartagener Sendromu ve Psikotik Bozukluk: Olgu Sunumu
A Ermiş, A Türkcan, ME Ceylan, AF Maner
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2009; 22(1-4):32-35
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Yeme Bozuklukları ve Aile Yapısı: Bir Gözden Geçirme
DE Toker, Ç Hocaoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2009; 22(1-4):36-42
ÖZET
TAM METİN