Dergi Ara >>
Araştırma
1. Yatan Hastalarda Psikoeğitsel Tedavi Grubunun Etkinliği
ZÇ Duman, N Kocaman, A Üçok, F Er, T Kanık, M Doğaner
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2006; 19(2):64-71
ÖZET
TAM METİN
2. Alopesi Areatalı Çocuklarda Psikiyatrik Eş Tanılar
K Gürkan, Ü Tüzün, O Abalı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2006; 19(2):72-76
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Şizofrenide Anksiyete Bozuklukları Komorbiditesi
N Alpay, Ç Karşıdağ
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2006; 19(2):77-82
ÖZET
TAM METİN
4. Düş Çalışması Üzerine
E Özmen, H Akar, MS Yazar
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2006; 19(2):83-93
ÖZET
TAM METİN
5. Huzursuz Bacaklar Sendromu Patogenezinde Santral Sinir Sisteminin Rolü
S Acar, İ Apak, Y Tamam, AM Gencer
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2006; 19(2):94-102
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
6. Korpus Kallosum Agenezisi ve Şizofreni: Bir Olgu Sunumu
A Kocabıyık, H Alibaşoğlu, N Tomruk, N Alpay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2006; 19(2):103-109
ÖZET
TAM METİN
7. Nadir Bir Nöropsikiyatrik Bozukluk Olarak Kleine-Levin Sendromu: Bir Vaka Sunumu
İ Yaluğ, M Temiz, Ş Erkoç, L Hanoğlu, H Kara
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2006; 19(2):110-114
ÖZET
TAM METİN