Dergi Ara >>
Araştırma
1. Majör Depresif Bozuklukta Sertralin ve Reboksetinin Sosyal İşlev Kaybı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması: Randomize Açık Etiketli Bir Çalışma
C Akkaya, EY Sivrioğlu, A Sarandöl, SS Eker, S Kırlı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2006; 19(1):5-13
ÖZET
TAM METİN
2. İlköğretim Çağı Çocuklarındaki Davranım Bozukluğu Semptomlarının Sosyodemografik Verilere Göre Değerlendirilmesi
O Abalı, M Onur, K Gürkan, Ö Çelik, ÜD Tüzün
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2006; 19(1):14-19
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Şizofrenide Erken Uyarıcı Belirtiler
A Deveci, AE Danacı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2006; 19(1):20-23
ÖZET
TAM METİN
4. Bağlanma Kuramı ve Psikopatoloji
O Tüzün, K Sayar
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2006; 19(1):24-39
ÖZET
TAM METİN
5. Nöroleptik Malign Sendromda Hemşire Bakımı
G Ançel
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2006; 19(1):40-49
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
6. Lityum Kesilmesi Sonrası Devam Eden Nefrojenik Diabetes insipidus: Olgu Sunumu
A Kalenderoğlu, ME Özen, S Selek, E Savaş, HA Savaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2006; 19(1):50-54
ÖZET
TAM METİN