Dergi Ara >>
Araştırma
1. Cinsellik ve Çift Uyumu Arasındaki İlişki: Üç Grup Evli Çiftte Karşılaştırmalı Bir Çalışma
E Erbek, E Beştepe, H Akar, L Alpkan, N Eradamlar
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2005; 18(2):72-81
ÖZET
TAM METİN
2. Melankolik ve Atipik Özellikler Gösteren Depresif Bozukluklarda Serum Lipid ve Lipoprotein Düzeyleri
Ö Geçici, HM Emül, M Serteser
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2005; 18(2):82-88
ÖZET
TAM METİN
3. İnme Sonrası Erken Nöbet Gelişimi
A Şen, D Ataklı, S Karşıdağ, N Ertan, B Arpacı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2005; 18(2):89-94
ÖZET
TAM METİN
4. Kafa Travmalı 106 Çocuk Olgunun Klinik Değerlendirme Sonuçları
N Yüceer, T Mertol, MN Arda
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2005; 18(2):95-100
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Artmış Kas Cevabı ile Dikkat Çeken Bir Hipertiroidi Olgusu
B Yıldırım, F Varlıbaş, C Örken, A Akpınar, H Tireli
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2005; 18(2):101-106
ÖZET
TAM METİN
6. Ender Lokalizasyonda Bir Ekstradural Epidermoid Tümör Olgusu
Ç Kemerli, MM Taşkın, N Kaplan, B Ethemoğlu, M Gülen
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2005; 18(2):107-110
ÖZET
TAM METİN