Dergi Ara >>
Araştırma
1. Bipolar bozuklukta duygu dışavurumunun relaps üzerine etkisi
A Kocabıyık, E Beştepe, Ç Karşıdağ, R Kükürt, N Alpay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2005; 18(1):4-12
ÖZET
TAM METİN
2. Şizofreni ve sigara bağımlılığı
Ç Karşıdağ, N Alpay, A Kocabıyık
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2005; 18(1):13-20
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Vitiligonun psikiyatrik yönü
M Sukan, F Maner, M Tosun
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2005; 18(1):21-31
ÖZET
TAM METİN
4. Ruhsal bozukluğu olan bireylere yönelik stigma ve bunun azaltılmasına yönelik uygulamalar
N Bostancı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2005; 18(1):32-38
ÖZET
TAM METİN
5. Evlilik uyumu
E Erbek, E Beştepe, H Akar, N Eradamlar, RL Alpkan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2005; 18(1):39-47
ÖZET
TAM METİN
6. İki uçlu depresyon ve tedavisi
K Altıntaş, ET Oral, S Vahip
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2005; 18(1):48-54
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
7. Cinsel travma sonrası gelişen iki vitiligo olgusu
M Sukan, F Maner, M Tosun
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2005; 18(1):55-62
ÖZET
TAM METİN