Dergi Ara >>
Derleme
1. Şizofrenlerde Cinsel Yaşam, Aile Planlaması ve Sterilizasyon
ME Sevim, SY Özden, F Vedi
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(1):4-13
ÖZET
TAM METİN
2. Şizofrenideki kognitif işlevlerdeki yetersizliğin strese karşı duyarlılıkla bağlantısı
A Bostancı, ME Sevim, E Yurt, SY Özden
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(1):14-17
ÖZET
TAM METİN
3. Psikiyatride yaşam kalitesi
MŞ Top, SY Özden, ME Sevim
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(1):18-23
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
4. Alkol-madde kullanım bozukluğu olan kadınlarda yeme özellikleri ve yeme bozuklukları taraması
Y Hantaş, F Maner, M Erkıran, F Turan, P Gökalp
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(1):24-27
ÖZET
TAM METİN
5. Obsesif kompulsif bozukluk ve panik bozuklukta depresyon ve kişilik bozukluğun komorbiditesi
İ Yaluğ, N Kocabaşoğlu, G Aydoğan, B Günel
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(1):28-34
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. "Kazaya Yatkınlık" tanımı yapılabilir mi, "riskli sürücü"'ler kimlerdir?
V Girgin, A Kocabıyık
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(1):35-38
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
7. Bipolar affektif bozukluğu olan hastaların aile işlevlerinin değerlendirilmesi
G Ünal
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(1):39-45
ÖZET
TAM METİN
Derleme
8. Multipl skleroz ve psikiyatrik hastalıklar
U Emre, U Ergün, H Yıldız, Ö Coşkun, LE İnan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(1):46-49
ÖZET
TAM METİN
9. Gizemli nöroloji
AA Özşahin, G Torun
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(1):50-52
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
10. Multipl sklerozda depresyon
U Emre, U Ergün, H Yıldız, Ü Gedikoğlu, S Vargel, D Gürel, LE İnan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(1):53-56
ÖZET
TAM METİN
11. Deneysel C6 glioma modelinde teknik ve migrasyon yönünden bir inceleme
Ç Kemerli, MM Taşkın, Y Güzelhan, N Kaplan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(1):57-64
ÖZET
TAM METİN