Dergi Ara >>
Araştırma
1. Ergenlik dönemi ve ergenlerde suisid açısından risk faktörlerinin değerlendirilmesi
B Özçelik, O Karamustafalıoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2002; 15(2):68-76
ÖZET
TAM METİN
2. Bipolar bozuklukta duygudışavurumu ile ailelerin sosyodemografik özellikleri arasındaki ilişkiler
A Kocabıyık, D Özer, V Girgin, Y Atış, E Beştepe, N Alpay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2002; 15(2):77-84
ÖZET
TAM METİN
3. Süregen psikotik bozukluğu olan hastaların tedavi, bakım ve uyum sorunları bağlamında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki uygulamalar ve yaşanan güçlükler
B Özçelik, O Karamustafalıoğlu, N Üstün, T Aker, S Çıtak
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2002; 15(2):85-89
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Ergenlerde depresyon: Epidemiyoloji, klinik görünüm, komorbidite, seyir, komplikasyonlar
D Özer, A Kocabıyık, V Girgin, P Demiraslan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2002; 15(2):90-96
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Adli gözlem için gelen suçlularda sosyodemografik özellikler, kaygı, öfke ifadesi ve benlik saygısının kişilik özellikleri ile ilişkisinin araştırılması
S Ebrinç, C Evren, C Başoğlu, M Çetin, ÜB Emiz, V Yılmaz, MY Ağargün
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2002; 15(2):97-103
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Ego psikolojisi ve madde bağımlılığı
OG Gönüllü, M Hacıoğlu, N Tarlacı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2002; 15(2):104-107
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
7. Bir genital self-mutilasyon olgusu
M Hacıoğlu, N Tarlacı, D Solmaz, K Kamberyan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2002; 15(2):108-112
ÖZET
TAM METİN
8. Yaygın gelişimsel bozukluklar ve Landau Klefner Sendromunun örtüştüğü olgular (5 Olgu Sunumu)
B Alyanak, NM Mukaddes
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2002; 15(2):113-116
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
9. İnmeden bir yıl sonraki yaşam kalitesi ve fonksiyonel bağımsızlığın değerlendirilmesi
Y Öztürk, D Soy, M Öztürk, B Mutluay, Y Altunkaynak, V Sözmen, S Baybaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2002; 15(2):117-121
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. Kernikterus ve distoni
Ç Öncel, M Çelik, K Güner, H Forta
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2002; 15(2):122-124
ÖZET
TAM METİN
11. Lökoaraiozis
Ö Coşkun, EL İnan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2002; 15(2):125-127
ÖZET
TAM METİN