Dergi Ara >>
Çeviri
1. Hastalığımla Yaşıyorum
E Leete (Çev. PG Gökalp)
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1992; 5(1-3):3-4
Araştırma
2. Suç İşlemiş Şizofrenlerin Demografik Özellikleri ve Suç Profili
N Uygur, M Işıklı, K Ögel, AR Çeliker
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1992; 5(1-3):5-9
ÖZET
TAM METİN
3. Mental Retardasyon ve Psikopatoloji
A Verimli, B Büyükkal, R Kükürt, H Atalay, T Özsoy
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1992; 5(1-3):10-12
ÖZET
TAM METİN
4. Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocukların Demografik Özellikleri İle İlgili Bir Çalışma
S Tanrıöver, N Kaya, Ü Tüzün, K Aydoğmuş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1992; 5(1-3):13-19
ÖZET
TAM METİN
5. Distimi ve Kişilik Bozuklukları
O Karamustafalıoğlu, F Maner, N Karamustafalıoğlu, M Ulusoy
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1992; 5(1-3):20-23
ÖZET
TAM METİN
6. Erzurum Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastalarda Ruhsal Bozukluklar Nedeni ile Tıp Dışı Kişilere Başvurrna Davranışı Üzerine Bir Araştırma
İ Kırpınar
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1992; 5(1-3):24-28
ÖZET
TAM METİN
7. Erzurum Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerde Ruhsal Belirtiler Dağılımı
İ Kırpınar
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1992; 5(1-3):29-33
ÖZET
TAM METİN
Çeviri
8. Zaman ve Depresyon Semiyolojisi
Y Pelicier (Çev. S Türkcan)
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1992; 5(1-3):34-36
ÖZET
TAM METİN
Derleme
9. Beck'in Depresyon Modeli ve Bilişsel Terapisi
H Arkar
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1992; 5(1-3):37-40
ÖZET
TAM METİN
10. Şizofrenide Pozitif/Negatif Ayrımı Üzerine
E Özmen, E Kantarcı, O Arkonaç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1992; 5(1-3):41-45
ÖZET
TAM METİN
11. Şizofrenide Serotenin Hipotezi ve Serotonerjik Ajanlar
S Kırlı, N Yargıcı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1992; 5(1-3):46-51
ÖZET
TAM METİN
12. Şizofrenide İdame Antipsikotik Tedavi
AT Aker, E Özmen, O Arkonaç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1992; 5(1-3):52-57
ÖZET
TAM METİN
13. Alzheimer Hastalığının Klinik Tanısı
L Hanoğlu, B Arpacı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1992; 5(1-3):58-60
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
14. Magnezyum Eksikliği ve Depresyon: İki Olgu Sunumu
A Verimli, H Kara, R Kükürt
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1992; 5(1-3):61-62
ÖZET
TAM METİN
15. Capgras Sendromu: Bir Olgu Sunumu
İ Kırpınar
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1992; 5(1-3):63-65
ÖZET
TAM METİN
16. Yaygın Serebral Kalsifikasyon ve Nörolojik Bulgularla Seyreden İdiopatik Hipoparatiroidi Olgusu
Ç Özkara, T Atay, S Dalbayrak, B Arpacı, S Baybaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1992; 5(1-3):66-70
ÖZET
TAM METİN
17. Tüberozskleroz (Tuberous Sclerosis) (Olgu Sunumu)
A Altınok, F Tancar, B Uçar, M Güneş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1992; 5(1-3):71-73
ÖZET
TAM METİN