Dergi Ara >>
Derleme
1. Tıbda Ahlak Konusu: . Hastalığın Son Devresinde ve Yoğun Bakımda
O Arkonaç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1991; 4(1):5-5
Araştırma
2. Psikiyatrik Hastalıklar ve Suç
F Maner, ZE Kayatekin, E Abay, S Saygılı, Aİ Şener
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1991; 4(1):6-13
ÖZET
TAM METİN
3. Depresyon Tedavisinde Amineptin ve Trazodon'un Etki ve Yan Etkilerinin Çift-Kör Karşılaştırılması
M Çetin, ME Ceylan, N Tarhan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1991; 4(1):14-19
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. Bir Olgu Nedeniyle "Folie’a famille"
N Alpay, S Saygılı, L Hanoğlu, M. Şuvag, M Beyazyürek
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1991; 4(1):20-21
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Ruh Hastalarında Homisidal Saldırganlık
ZE Kayatekin, E Abay, S Saygılı, F Maner, Aİ Şener
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1991; 4(1):22-27
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Uyku-EEG’nın Klinik Psikiyatride Kullanımı
S Aksoy, M Çalışkan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1991; 4(1):28-30
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
7. Bir Olgu Nedeni İle Periventriküler Vasküler Değişiklikler ve Kognitif Kusurlar
A Verimli, Ç Ersül, Z Pınar
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1991; 4(1):31-32
ÖZET
TAM METİN
8. Primer Serebral Lenfoma: Olgu Sunumu
S Bilgiç, H İlaysan, MA Yürürdurmaz, İ Elmacı, N Balak, Z Oral
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1991; 4(1):33-35
TAM METİN
Araştırma
9. Mitral Valve Prolapsuslu Olgularda Psikiyatrik Bozukluklar
O Arkonaç, N Gültekin, Ş Özer, S Üner, F Toker
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1991; 4(1):36-40
TAM METİN
10. Karpal Tünel Sendromunun Teşhisi ve Operasyon Endikasyonunun Konmasında EMG’nin Yeri
A Yıldızhan, A Akben
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1991; 4(1):41-44
TAM METİN
Olgu Sunumu
11. Bir Olgu Nedeniyle Erken Yaşta Başlayan Alzheimer Hastalığı
E Özmen, Ş Özer, O Arkonaç, O Erdal
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1991; 4(1):45-46
TAM METİN
12. Çok Yüksek Doz Amineptine Kullanımı Saptanan Üç Olgu Nedeni İle Amineptine Aşırı Dozu
Ç Ersül, A Verimli
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1991; 4(1):47-50
TAM METİN
13. Erken Başlayan Petit-Mal
A Gökyiğit, A Çalışkan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1991; 4(1):51-53
TAM METİN
Araştırma
14. Lakuner Stroklu Olgularda Klinik Tablo İle Bilgisayarlı Beyin Tomografisi Bulgularının Karşılaştırılması
PS Çalışal
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1991; 4(1):54-57
TAM METİN
15. Epileptiklerde Psikiyatrik Bozuklukların Epilepsi Nöbeti İle İlişkisi
A Verimli, Ç Ersül , H Atalay, T Özsoy, TAtay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1991; 4(1):58-63
TAM METİN