Dergi Ara >>
Araştırma
1. Alkol Kullanım Bozukluklarında Hasta Tercihleri ve Tedavi Takibi Üzerine Kesitsel Bir Çalışma
O Karamustafalıoğlu, O Tankaya, GE Canca, FDA Temizyürek
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2015; 5(2):3-6
ÖZET
TAM METİN
2. Problemli İnternet Kullanımının Ailesel Değişkenler Açısından İncelenmesi
FE İkiz, E Asıcı, Z Kaya, Ö Sakarya
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2015; 5(2):7-15
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Vortioksetin: Depresyon ve Depresyonda Bilişsel Bozukluklarının Tedavisinde Yeni Bir Umut
E Işık
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2015; 5(2):16-23
ÖZET
TAM METİN
4. Panik-Agorafobi Spektrumu Kavramının Kısa Gözden Geçirmesi
H Bulut
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2015; 5(2):24-32
ÖZET
TAM METİN
5. Suriye Göç Krizi ve Sosyal Sermaye: Pierre Bourdieu Şimdi Kolektif Bilinçaltımızda! Suriyeli ve Türk Doktorların SağlığınSosyal Bileşenleri ile Yüzleşme Zamanı
MV Özdemir
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2015; 5(2):33-36
ÖZET
TAM METİN