Dergi Ara >>
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi>> Yıl:2013; Cilt: 4; Sayı: 3
Araştırma
1. Anksiyete bozukluğu olan hastalarda bilişsel yaklaşım temelli hemşirelik uygulamasının hastaların tedaviyle ilgili otomatik düşünceleri üzerine etkisi
M Meriç, F Oflaz
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2013; 4(3):109-118
ÖZET
TAM METİN
2. Sağlık Profesyoneli Olacak Öğrencilerin Ölüme Karşı Tutumları, Ölüm Kaygıları Arasındaki İlişki ve Bunları Etkileyen Değişkenler
A Bilge, N Embel, FG Kaya
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2013; 4(3):119-124
ÖZET
TAM METİN
3. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Durumlara Yaklaşma ve Kaçınma Motivasyon Düzeylerine Etkisi
S Dil, B Aykanat
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2013; 4(3):125-130
ÖZET
TAM METİN
4. Okul Çocuklarında Somatizasyon ve Somatik Belirtiler Nedeniyle Okul Revirine Başvuru Durumu
FN Şişman, H Kadıoğlu, A Ergün, S Erol
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2013; 4(3):131-136
ÖZET
TAM METİN
5. Madde Kullanım Bozukluğu Olan ve Olmayan Ergenlerin Bağlanma Stilleri, Anne Baba Tutumları ve Sosyal Destek Algıları Yönünden Karşılaştırılması
H Aydoğdu, MO Çam
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2013; 4(3):137-144
ÖZET
TAM METİN
6. Kronik Ruhsal Sorunlu Hastaların Primer Bakım Vericilerinde Tükenmişlik ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
H Tel, ŞE Pınar
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2013; 4(3):145-152
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. İleri Evre Kanser Hastalarının Karşılanmamış Bakım Gereksinimleri
NK Yıldırım, N Kaçmaz, M Özkan
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2013; 4(3):153-158
ÖZET
TAM METİN