Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2021; Cilt: 22; Sayı: 2
Araştırma
1. Ergenlerde İnternet Bağımlılığı ile Şema Mekanizmaları Arasındaki İlişki
F Aksoy, H Ünübol
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(2):103-113
ÖZET
TAM METİN
2. Ortaokul Öğrencilerinde Dijital Oyun Bağımlılığının Fiziksel Aktivite ve Uyku Alışkanlıklarına Etkisi
S Marufoğlu, S Kutlutürk
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(2):114-122
ÖZET
TAM METİN
3. Sigara Bırakma Hakkında Hazırlanan Türkçe İnternet Sitelerinin Okunabilirliğinin Değerlendirilmesi
İ Solak, B Kozanhan, A Akın, N Gürer, E Ay, M Eryılmaz
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(2):123-128
ÖZET
TAM METİN
4. Covid-19 Pandemisinde Üniversite Öğrencilerindeki Oyun Bağımlılığı Düzeyleri ve Pandeminin Dijital Oyun Oynama Durumlarına Etkisi
B Aktaş, N Bostancı
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(2):129-138
ÖZET
TAM METİN
5. Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimine Katılan Erkek Sürücülerin Sosyodemografik Özellikleri ve Verilen Eğitimin Bireylerin Özdenetimi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
B Yılbaş
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(2):139-147
ÖZET
TAM METİN
6. Adolesanların Dijital Oyun Bağımlılığı ile Fiziksel Aktivite Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Faktörler
E Gülbetekin, E Güven, O Tuncel
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(2):148-160
ÖZET
TAM METİN
7. Gebelikte Sigara Kullanımının Algılanan Sosyal Destek, Benlik Saygısı ve Psikolojik Sağlamlık ile İlişkisi
H Yalnız Dilcen, A Öztürk, M Nebioğlu Yıldız
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(2):161-170
ÖZET
TAM METİN
8. Kıbrıs Türk Toplumunda Kumar Alt Kültürü
R Macit
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(2):171-179
ÖZET
TAM METİN
Derleme
9. Kumar Oynama Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapinin Etkinliği Üzerine Sistematik Bir Derleme
A Buran
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(2):180-186
ÖZET
TAM METİN
10. Dünyada ve Türkiye'de Adsız Alkolikler
A Yıldız
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(2):187-207
ÖZET
TAM METİN