Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2019; Cilt: 20; Sayı: 4
Araştırma
1. İnternet Bağımlılığı ve Algılanan Stres İlişkisinin Algılanan Sosyal Destek Açısından İncelenmesi
M Kavaklı, SB Yalçın
Bağımlılık Dergisi, 2019; 20(4):175-184
ÖZET
TAM METİN
2. Okul Çağındaki Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığının Postür ve Vücut Farkındalığı Üzerine Etkisi
AR Özdinçler, DA Rezaei, EŞ Abanoz, C Atay, YA Keleş, Ö Tahran, F Köroğlu
Bağımlılık Dergisi, 2019; 20(4):185-196
ÖZET
TAM METİN
3. Sağlıklı Yaşam Seminerine Katılan Öğrencilerin Madde Bağımlılığı İle İlgili Farkındalıkları
ŞB Taylan, İ Nas, Ç Ediz
Bağımlılık Dergisi, 2019; 20(4):197-205
ÖZET
TAM METİN
4. Alkol Kullanım Bozukluğu Olan Hastalarda Tam Kan Sayımı Parametreleri ve Lenfositle İlişkili Oranlar
S Baykara, Ş Kaya, ŞŞ Berk
Bağımlılık Dergisi, 2019; 20(4):206-213
ÖZET
TAM METİN
5. Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireylerde Sıkıntıya Toleransın Madde Kullanım Sürecine Etkisi
E Bahadır, F Güneş, CO Noyan
Bağımlılık Dergisi, 2019; 20(4):214-223
ÖZET
TAM METİN
6. Genç Yetişkinlerde Dijital Oyun Bağımlılığının Sağlıklı Yaşam Parametreleri Üzerine Etkisi
M Tanrıverdi, S Yekelenga
Bağımlılık Dergisi, 2019; 20(4):224-231
ÖZET
TAM METİN
7. Hemşirelik Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişki
N Kırağ, Y Güver
Bağımlılık Dergisi, 2019; 20(4):232-240
ÖZET
TAM METİN
Derleme
8. Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Rehabilitasyon Çalışmaları: Sistematik Derleme
AA Yalçıntürk, G Dikeç, EE Ata
Bağımlılık Dergisi, 2019; 20(4):241-252
ÖZET
TAM METİN