Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2019; Cilt: 20; Sayı: 3
Araştırma
1. Eşbağımlılık ve Aleksitiminin Bağımlılık Riski Çerçevesinde İncelenmesi
A Feyzioğlu, N Özkars, E Emiral, ZA Tikic
Bağımlılık Dergisi, 2019; 20(3):109-118
ÖZET
TAM METİN
2. Toplumda Madde Bağımlılığı Algısı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
H Polat, B Kök
Bağımlılık Dergisi, 2019; 20(3):119-132
ÖZET
TAM METİN
3. İnternet Bağımlılığının Benlik Saygısı, Dikkat, Gelişmeleri Kaçırma Korkusu, Yaşam Doyumu ve Kişilik Özellikleri ile İlişkisi
ÇY Çınar, E Mutlu
Bağımlılık Dergisi, 2019; 20(3):133-142
ÖZET
TAM METİN
4. Türkiye'de Madde Bağımlılığını Farkındalık Çalışmalarından Gençlerin ve Ebeveynlerin Beklentileri
D Sezgin, İB Akçakaya
Bağımlılık Dergisi, 2019; 20(3):143-153
ÖZET
TAM METİN
5. Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı ve Psikolojik Semptomlar Arasındaki İlişki
A Karadağ, B Akçinar
Bağımlılık Dergisi, 2019; 20(3):154-166
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Alkol Bağımlığı ve Damgalanma
M Yılmaz, S Cüceler
Bağımlılık Dergisi, 2019; 20(3):167-174
ÖZET
TAM METİN