Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2017; Cilt: 18; Sayı: 3
Araştırma
1. Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özellikleri ve Kişilerarası Duyarlılıkları ile Facebook Bağımlılıkları Arasındaki İlişki
LB Arabacı, G Taş, İ Kavaslar, M Dikmen, C Teke
Bağımlılık Dergisi, 2017; 18(3):69-79
ÖZET
TAM METİN
2. Alkol Bağımlılığı Sorunu Olanların Çocuklarının Yaşamsal Rolleri Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
D Küliğ, E Engin
Bağımlılık Dergisi, 2017; 18(3):80-89
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Yeme Bağımlılığı
EFA Çim, A Atlı
Bağımlılık Dergisi, 2017; 18(3):90-97
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. Tütün Kullanım Bozukluğunun Takip veTedavisinde Akıllı Telefon Uygulamasının Kullanılması: Bir Olgu Sunumu
G Yararbaş, B Akyel, S Bulunmaz
Bağımlılık Dergisi, 2017; 18(3):98-101
ÖZET
TAM METİN