Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2015; Cilt: 16; Sayı: 4
Araştırma
1. Lise Öğrencilerinde Madde Kullanımı ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi (Kastamonu İli Örneği)
HK Softa, GU Karaahmetoğlu, S Ergun
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(4):167-174
ÖZET
TAM METİN
2. Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ) Ölçeğinin Kısa Formunun Geliştirilmesi, Geçerlilik ve Güvenilirlik Araştırması
K Ögel, R Güneş, C Koç, S Görücü, A Başabak
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(4):175-181
ÖZET
TAM METİN
3. Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) Biriminde Yatan Bireylerde İçselleştirilmiş Damgalanma ve Yaşam Kalitesi
SN Türkmen, Ç Özdemir, T Akyol
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(4):182-191
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Bağlanma ve Bağımlılık: Kuramsal Çerçeve ve Derleme Çalışması
N Sümer, Y Oruçlular, T Çapar
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(4):192-209
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Sentetik kanabinoid intoxikasyonu ile gelişen sinüs taşikardisinin i.v lipit infüzyonu ile tedavisi: İki olgu bildirimi
F İzci, V İzci, S İzci, E Çiftçi, Mİ Koç, R Bilici, EE Beştepe
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(4):210-213
ÖZET
TAM METİN
6. Eroin Bağımlılığı ve Cilt Lezyonları: Bir Olgu Sunumu
H Ünver, Ü Tural
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(4):214-218
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
7. Üniversite Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Kullanımı: Depresif Belirtiler ve Umutsuzluk Yönünden Bir Değerlendirme
AG Ünlü, K Gürbüz
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(4):219-220
TAM METİN