Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2015; Cilt: 16; Sayı: Ek 1
Araştırma
1. Vajinismus ve disparonisi olan bir grup kadında Vajinal Penetrasyon Biliş Ölçeğinin (VPBÖ) Türkçe Sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
S Doğan, GV Saraçoğlu, E Erbek
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(Ek 1):1-9
ÖZET
TAM METİN
2. Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği Türkçe formunun geçerliliği ve güvenilirliği
AY Irmak, S Erdoğan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(Ek 1):10-18
ÖZET
TAM METİN
3. Nedensel Belirsizlik Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması
İ Uz
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(Ek 1):19-22
ÖZET
TAM METİN
4. Leahy Duygusal Şema Ölçeği-II’nin Türkçe sürümünün psikometrik özellikleri
S Batmaz, K Özdel
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(Ek 1):23-30
ÖZET
TAM METİN
5. Kadın üniversite öğrencilerinde REZZY Yeme Bozuklukları Ölçeği Türkçe formunun güvenilirlik ve geçerliliği
Ö Aydemir, B Köksal, ŞY Sapmaz, H Yüceyar
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(Ek 1):31-35
ÖZET
TAM METİN
6. İntikam Ölçeği: Türkçeye uyarlama çalışması
SA Satıcı, G Can, A Akın
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(Ek 1):36-43
ÖZET
TAM METİN
7. Bariatrik cerrahi hasta grubunda Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği Türkçe sürümünün psikometrik özellikleri
GM Sevinçer, N Konuk, S Bozkurt, Ö Saraçlı, H Coşkun
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(Ek 1):44-53
ÖZET
TAM METİN
8. Çocuklar için Zorbalıkla İlgili Bilişler Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi
F Gökkaya, ST Sütcü
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(Ek 1):54-63
ÖZET
TAM METİN
9. Günlük Amaçlar Ölçeği: Türkçe formunun psikometrik özellikleri
F Bakioğlu, BE Çapan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(Ek 1):64-72
ÖZET
TAM METİN
10. Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Kısa Formunun üniversite öğrencilerindeTürkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
CO Noyan, AE Darçın, S Nurmedov, O Yılmaz, N Dilbaz
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(Ek 1):73-81
ÖZET
TAM METİN
11. Beden İmgesinin Yaşam Niteliğine Etkisi Ölçeğinin (BİYNEÖ) Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
M Demiralp, B Demiralp, GSarıkoç, E İyigün, C Açıkel, M Başbozkurt
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(Ek 1):82-90
ÖZET
TAM METİN