Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2015; Cilt: 16; Sayı: 5
Editörden
1. Dürtü kontrol bozuklukları: DSM-5 ve ötesi
L Tamam
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(5):0-0
TAM METİN
Araştırma
2. Şizofreni hastalarında düşünce ve dil bozukluğunun Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi
H Ulaş, B Yalınçetin, Tİ Binbay, BB Akdede, SP Özdemir, DÖ Gediz, L Var, K Alptekin
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(5):307-313
ÖZET
TAM METİN
3. Kadına yönelik eş şiddeti, çocukluk travmaları,depresyon ve yaşam kalitesi: Toplum temelli çalışma
Y Kıvrak, N Gey, HA Kıvrak, MH Kokaçya, ÜS Çöpoğlu, M Arı
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(5):314-322
ÖZET
TAM METİN
4. Agresyon yönetimi eğitim programının psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin bilgi ve tutumlarına etkisi
SÇ Arguvanlı, N Karataş, M Başer, G Zararsız
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(5):323-328
ÖZET
TAM METİN
5. Kadın fibromiyalji hastalarında hastalıkalgısının ağrı ve depresyonla ilişkisi
İ Sönmez, F Köşger, S Karasel, Ö Tosun
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(5):329-336
ÖZET
TAM METİN
6. Davranış Problemleri Ölçeğinin lise öğrencilerindepsikometrik özelliklerinin incelenmesi
A Bugay, MÇ Örücü, ME Tuna, F Çok, P Aşkar
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(5):337-345
ÖZET
TAM METİN
7. Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlık alanında eğitim gereksinimi analizi çalışması
S Özan, Ş Aras, G Özyurt, GA Gürbüz, S Miral, B Musal
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(5):346-356
ÖZET
TAM METİN
8. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuolan çocuklarda koku ve tat işlevleri
BA Sarı, N Taşkıntuna
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(5):357-363
ÖZET
TAM METİN
9. Kullanılan tedavilere karşın yeterli remisyona giremeyen bipolar bozukluk hastalarında flupentiksol dekonoatın etkinliği
SS Eker, C Akkaya, E Pirinçci, Ş Cangür, S Kırlı
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(5):364-367
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. Cinsel istismara uğrayan bir ergende gebelik sonlandırma süreci: Bir olgu sunumu
G Özyurt, Ö Gencer, E Okyay, F Acet
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(5):368-371
ÖZET
TAM METİN
11. Abla istismarı: Bir erkek kardeş olgusu
S Özmen, E Demirci, DB Öztop, H Doğan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(5):372-374
ÖZET
TAM METİN
12. Klozapinle tedavi edilen erken başlangıçlı şizofrenili bir hipotermi olgusu
G Özyurt, Nİ Emiroğlu, B Baykara
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(5):375-377
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
13. Sertralin kullanımına bağlı gelişen boyunda distoni ve okulojirik kriz
A Özcan, MÇ Uytun, S Uytun, HG Poyrazoğlu, YA Torun
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(5):378-378
TAM METİN
14. Yanan ağız sendromlu üç olgunun amitriptilin ile tedavisi: Olgu sunumu
Hİ Taş, MF Üstündağ, H Özcan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(5):379-379
TAM METİN
15. Fekal mikrobiyota nakli ve psikiyatrik tedavideki yeri
A Evrensel, ME Ceylan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(5):380-380
TAM METİN