Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2010; Cilt: 11; Sayı: 1
Araştırma
1. İntihar girişimleri öngörülebilir mi? Bir üniversite hastanesi acil servisine intihar girişimiyle başvuran hastaların altı aylık izlem sonuçları
ÖÖ Sertöz, MA Noyan, N Sertöz, H Elbi
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2010; 11(1):1-8
ÖZET
TAM METİN
2. Hastaneye başvurusu özkıyım girişimiyle olan ve olmayan majör depresif bozukluklu ergenlerin ve annelerinin mizaç özellikleri
S Akbaş, S Kesebir, Ö Böke, K Karabekiroğlu, G Sarısoy, O Pazvantoğlu, AR Şahin
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2010; 11(1):9-17
ÖZET
TAM METİN
3. Şizofreni hastalarında olanzapine bağlı kilo alımıyla IRS-1 Gly972Arg (insulin reseptör substratı) gen polimorfizmi arasındaki ilişki
C Şengül, ME Erdal, N Aydın, CB Şengül, Ö Barlas, Ş Aynacıoğlu, H Herken
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2010; 11(1):18-22
ÖZET
TAM METİN
4. Kadına yönelik aile içi şiddet ve kadınların aile içi şiddete bakışı
ŞY Efe, S Ayaz
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2010; 11(1):23-29
ÖZET
TAM METİN
5. Zihinsel engelli çocuğu olan anne-babaların kaygı, anne-baba tutumları ve başa çıkma stratejileri açısından değerlendirilmesi
G Keskin, A Bilge, E Engin, Ş Dülgerler
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2010; 11(1):30-37
ÖZET
TAM METİN
6. Anksiyete, depresyon ve problem çözme becerisi algısı üzerine düzenli sporun etkisi
F Canan, A Ataoğlu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2010; 11(1):38-43
ÖZET
TAM METİN
7. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı Türk çocuklarında OROS-metilfenidatın etkinlik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi
ÖY Öç, B Ağaoğlu, I Karakaya, ŞG Şişmanlar, NÇ Memik
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2010; 11(1):44-50
ÖZET
TAM METİN
Derleme
8. Alkol kullanım sorunları nasıl önlenir? Alkol kullanım bozukluklarının tanı ve tedavisinde kısa müdahale yaklaşımı
Y Akvardar, R Uçku
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2010; 11(1):51-59
ÖZET
TAM METİN
9. Pediatrik bipolar bozuklukta klinik ve fenomenolojik özellikler
M Coşkun, SS Zoroğlu, M Öztürk
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2010; 11(1):60-67
ÖZET
TAM METİN
10. Hidrosefali tanısı konan çocuklarda nöropsikolojik değerlendirme: Literatürün gözden geçirilmesi
EE Bakar, Y Taner, B Bakar
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2010; 11(1):68-75
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
11. Ketiyapin bağımlılık mı yapıyor?
E Altıntoprak, E Ünal, A Bayrakçı, Ş Gülseren, H Çoşkunol
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2010; 11(1):76-78
ÖZET
TAM METİN
12. Parkinson hastalığı, psikoz ve depresyonu olan üç olgunun elektrokonvulsif tedavi ile etkili tedavisi
O Vırıt, A Altındağ, A Akçalı, M Bulut, HA Savaş
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2010; 11(1):79-82
ÖZET
TAM METİN
13. Ergenlikte başlayan cinsel kimlik bozukluğu: Bir olgu sunumu
MF Ceylan, E Güney, E İşeri, Ş Şener
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2010; 11(1):83-86
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
14. Öldürme ardından özkıyım olaylarına yaklaşım
M Ak, M Gülsün
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2010; 11(1):87-87
TAM METİN