Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2009; Cilt: 10; Sayı: 1
Editörden
1. Anadolu Psikiyatri Dergisinden
O Doğan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(1):4-4
TAM METİN
Araştırma
2. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu ek tanısı konan ve konmayan obsesif kompulsif bozukluk hastalarında sosyodemografik ve klinik özellikler
F Uğuz, L Beşiroğlu, R Aşkın
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(1):5-10
ÖZET
TAM METİN
3. Anksiyöz depresyonun klinik özellikleri
H Aydın, L Tamam, M Ünal
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(1):11-17
ÖZET
TAM METİN
4. Lise öğretmenlerinin iş doyumu düzeyi ile bunu etkileyen bireysel ve kurumsal etkenler: Sivas merkez ilçe örneği
S Ayan, F Kocacık, H Karakuş
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(1):18-25
ÖZET
TAM METİN
5. Bir grup şizofreni ve şizoaffektif bozukluk hastasında metabolik sendrom sıklığı
DG Öyekçin
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(1):26-33
ÖZET
TAM METİN
6. Çatışma deneyimi yaşamış askerler arasında dissosiyatif yaşantılar
M Gülsün, B Özdemir, C Çelik, Ö Uzun, A Özşahin
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(1):34-39
ÖZET
TAM METİN
7. Üniversite öğrencilerinde sigara-alkol kullanımı ve aile sorunları ile ilişkisi
SK Akfert, E Çakıcı, M Çakıcı
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(1):40-47
ÖZET
TAM METİN
8. Ergenlik döneminde DEHB bozukluğu tanısı konan bir grubun özellikleri ve altı-on yaş grubunda tanı konan çocuklarla karşılaştırılması
ÖŞ Üneri, N Vatandaş, G Atay
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(1):48-54
ÖZET
TAM METİN
9. Adolesanlarda premenstruel sendrom yaygınlığı ve depresyon riski arasındaki ilişki
Ü Yücel, A Bilge, N Oran, MA Ersoy, B Gençdoğan, Ö Özveren
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(1):55-61
ÖZET
TAM METİN
10. İlköğretim öğrencilerinde olası öğrenme bozuklukları: Bir ön çalışma
O Doğan, EE Erşan, S Doğan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(1):62-70
ÖZET
TAM METİN
11. Çocuk psikiyatri olgularında aile içi şiddet öyküsünün sorgulanması
AY Tahiroğlu, K Bahalı, A Avcı, G Seydaoğlu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(1):71-76
ÖZET
TAM METİN