Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2005; Cilt: 6; Sayı: 4
Araştırma
1. Bir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Klinik Ortamlarını Değerlendirmeleri İle İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
O Çam, E Akgün, AB Gümüş, A Bilge, GÜ Keskin
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2005; 6(4):213-220
ÖZET
TAM METİN
2. COPE (Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği): Psikometrik Özelliklere İlişkin Bir Ön Çalışma
MY Ağargün, L Beşiroğlu, ÜK Kıran, ÖA Özer, H Kara
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2005; 6(4):221-226
ÖZET
TAM METİN
3. Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi
A Bahar, H Tutkun, G Sertbaş
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2005; 6(4):227-239
ÖZET
TAM METİN
4. Şanlıurfa’da Ateşli Silahla İntiharlar
A Altındağ, B Özdemir, M Yanık
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2005; 6(4):240-244
ÖZET
TAM METİN
5. Sigarayı Bırakmada Ruhsal Etkenlerin Etkisi
E Kaya, AE Danacı, A Şakar, A Yorgancıoğlu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2005; 6(4):245-250
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. “Alemdağ’da Var Bir Yılan”: Bir Sait Faik Öyküsüne Psikodinamik Bakış -Deneysel Bir Çalışma-
M Sönmez, AR Şahin, M Oğan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2005; 6(4):251-258
ÖZET
TAM METİN
7. İkinci Kuşak Antipsikotiklerin Endokrin Yan Etkileri: İstisna mı, Kural mı?
K Altınbaş, E Kurt, ET Oral
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2005; 6(4):259-266
ÖZET
TAM METİN
8. Zeka Geriliği ve Psikoz Komorbiditesi: Tanısal Gölgelemenin Neresindeyiz?
İ Yaluğ, AE Tufan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2005; 6(4):267-273
ÖZET
TAM METİN
9. Şimdi ve Burada Terapisi
AŞ Soysal, Ş Bodur, FG Hızlı
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2005; 6(4):274-280
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. Psikotik Belirtilerle Komplike Olmuş Bir Behçet Hastalığı Olgusu
G Ergil, F Atalay, H Atalay, M Çalışkan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2005; 6(4):281-284
ÖZET
TAM METİN