Dergi Ara >>
Çeviri
1. Sınır Durumlar: Çağdaş  Fransız Psikanalitik Yaklaşımı II Sentez ve Tedaviler
JY Changon (Çeviren: E Aybay)
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2012; (18):9-19
ÖZET
Derleme
2. Sınır Patolojilerde Nefretin Kökeni Üzerine
N Zabcı
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2012; (18):21-26
ÖZET
Çeviri
3. Sınırda Yaşamak
V di Rocco (Z Okçuoğlu)
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2012; (18):27-34
ÖZET
4. Sınır İşleyişler: Ayrılmış Bir Benlik İnşasında Bazı Kendine Özgü Engeller ve Başarısızlıklar
MC Pheulpin (Çeviren: EY Sever)
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2012; (18):35-45
ÖZET
Araştırma
5. Sınır İşleyiş Kavramının Sınırları: Rorschach Testi ile Değerlendirme.
İE Atak
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2012; (18):47-55
ÖZET
Olgu Sunumu
6. Bir Sınır Örgütlenme Olgusunun İdeal Benlik Kavramı Çerçevesinde Projektif Testlerle Değerlendirilmesi
AB Aytekin, İE Atak
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2012; (18):57-70
ÖZET
Derleme
7. Ergenlik Yolculuğunda Sınır
BP Düşgör
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2012; (18):71-77
ÖZET
Araştırma
8. Kronik Bel Ağrısı; Ruhsal mı Yoksa Fiziki mi?
G Salgın, T İkiz
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2012; (18):79-88
ÖZET
Çeviri
9. Parataksisler: Bazı Sınır Durumların Çalışması ve Analizi
TV Moore (Çeviren: Z Okray)
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2012; (18):89-114
10. Yansıtma Üzerine
D Feigenbaum (Çeviren: S İnak)
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2012; (18):115-126
ÖZET
11. Psikanalitik Kuram Yetişkin Eğitiminde Psikopatolojiyi Nasıl Ele Alır
S Freud (Çeviren: Z Okray)
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2012; (18):127-139
ÖZET