Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:2009; Cilt: 46; Sayı: 2
Editörden
1. Tarihten - İlk Türkçe Nöropsikiyatri Dergisi: Şişli Müessesesinde Emrâz-ı Akliye ve Asabiye Müsâmereleri
Ş Erkoç
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(2):37-38
TAM METİN
Araştırma
2. İdyopatik Servikal Distonili Hastalarda Botulinum Toksini Uygulanmasından Önce ve Sonra Kas Aktivasyon Paterninde Görülen Değişimlerin İncelenmesi
G Kocaman, MB Baslo, H Hanağası, YG Parman
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(2):39-43
ÖZET
TAM METİN
3. Antisosyal Kişilik Bozukluğunda Saldırganlığın Nedenini Anlamaya Yönelik Olarak Kortikal Eksitabilite ve İnhibisyonun Elektrofizyolojik İncelenmesi
Z Perdeci, KN Özmenler, EA Doğruer, F Özdağ, T Türkbay
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(2):44-48
ÖZET
TAM METİN
4. Okskarbazepinin Plazma Homosistein, Vitamin B12, Folik Asid Değerleri Üzerine Etkisi
Dİ Algın, O Erdinç, Ö Alataş, A Toker, Ö Çolak, S Öner
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(2):49-51
ÖZET
TAM METİN
5. İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalarda Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Riskli Cinsel Davranışlar: Sağlıklı Kontrol Grubu ile Karşılaştırmalı Bir Çalışma
AG Hariri, F Karadağ, P Gökalp, UM Aksoy
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(2):52-60
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Star-D Sonrası: Sağaltıma Direnen Depresyon (SDD)
O Yazıcı
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(2):61-69
ÖZET
TAM METİN
7. Kompleks Rejyonal Ağrı Sendromu
S Özyalçın, S Dinçer
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(2):70-75
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Guillain Barré Sendromu ile Eş Zamanlı Akut Dissemine Ensefalomiyelit Olgusu
R Türkoğlu, M Gencer, Y Çetinkaya, K Tutkavul, H Tireli
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(2):76-79
ÖZET
TAM METİN
9. Gebelikle Tetiklenen Atipik İnflamatuvar Demiyelinizan Hastalık
H Durmuş, E Tüzün, M Kürtüncü, M Mutlu, GA Demir, M Eraksoy
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(2):80-83
ÖZET
TAM METİN