Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:2007; Cilt: 44; Sayı: 2
Araştırma
1. Parkinson Hastalığı’nda Depresyon Sıklığı ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler
E Onur, B Yemez, N Cengizçetin, S Mertol, E Yaka, N Gürzyalçın, C Cimilli, R Çakmur
Nöropsikiyatri Arşivi, 2007; 44(2):49-53
ÖZET
TAM METİN
2. Ruh Sağlığı Hastanesinde Ölümler: Geriye Dönük Dosya Taraması
Ö Böke, G Sarısoy, S Aker
Nöropsikiyatri Arşivi, 2007; 44(2):54-57
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Demanslar ve Kognitif Bozukluklarda Ölçekler
İH Gürvit, B Baran
Nöropsikiyatri Arşivi, 2007; 44(2):58-65
ÖZET
TAM METİN
4. Baş Dönmesi ve Anksiyete İlişkisi: Yeni Klinik Sendromlar
E Onur, T Alkın
Nöropsikiyatri Arşivi, 2007; 44(2):66-73
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Bir Akut Dissemine Ensefalomiyelit Olgusu: Erken Nüks Veya Multifazik Seyir
MC Dönmez, S Demirci
Nöropsikiyatri Arşivi, 2007; 44(2):74-76
ÖZET
TAM METİN
6. Alkole Bağlı Rabdomyoliz ve Akut Böbrek Yetmezliği Olgusu
B Danışmant, Ö Saatçioğlu, E Gültürk, F Borlu, D Çakmak
Nöropsikiyatri Arşivi, 2007; 44(2):77-79
ÖZET
TAM METİN