Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:1999; Cilt: 36; Sayı: 4
Derleme
1. Ergenlik: Cinsiyet ve beden için bir dönemeç
A Gürdal
Nöropsikiyatri Arşivi, 1999; 36(4):165-169
ÖZET
2. Ergenlik ve normalite: Normalitenin ölçütü olarak ideal benlik ve boşluk sorunsalı
T Parman
Nöropsikiyatri Arşivi, 1999; 36(4):170-175
ÖZET
Araştırma
3. Gençlik Polikliniğine başvuran ergenlerde başvuru semptomlarının değerlendirilmesi
P Demirarslan, C Sarılgan, I Sayın
Nöropsikiyatri Arşivi, 1999; 36(4):176-179
ÖZET
Olgu Sunumu
4. UMATEM'e başvuran olgular çerçevesinde ergenlikte uçucu madde bağımlılığı
L Alkaş
Nöropsikiyatri Arşivi, 1999; 36(4):180-185
ÖZET
Derleme
5. Ergen ve AİDS
ZB Semerci
Nöropsikiyatri Arşivi, 1999; 36(4):186-189
ÖZET
6. Ergene yönelik temel adli psikiyatrik yaklaşımlar
B Tüzün
Nöropsikiyatri Arşivi, 1999; 36(4):190-194
ÖZET
7. Ergen ve epilepsi
C Gürses
Nöropsikiyatri Arşivi, 1999; 36(4):195-200
ÖZET
8. Rehber öğretmenlik üzerine bir söyleşi
T Parman
Nöropsikiyatri Arşivi, 1999; 36(4):201-204