Dergi Ara >>
Kriz Dergisi>> Yıl:2011; Cilt: 19; Sayı: 1-3
Editörden
1. Türkçe’deki Dil Kirliliği
I Sayıl
Kriz Dergisi, 2011; 19(1-3):0-0
TAM METİN
Araştırma
2. Bir Üniversite Kliniğinde Bipolar Bozukluk Tanısı İle İzlenen Yaşlı Hastalarda Farmakolojik Tedavi Seçimlerinin İncelenmesi
U Altınöz, RS İlhan, E Hatip, M Çiçeklidağ, M Altaş, B Gümüştekin, A Kakaç, ETÖ Kızıl
Kriz Dergisi, 2011; 19(1-3):1-12
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Ruh Hekimleri “Bilim Topluluğu” Tanımını Karşılar mı?
B Çolak, YB Doğan
Kriz Dergisi, 2011; 19(1-3):13-28
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
4. Erkek Üniversite Öğrencilerinde İnternet Kullanım Örüntüleri ve Kullanım Örüntülerinin Psikopatolojiyle İlişkisi: Epidemiyolojik Bir Araştırma
D Sakarya, YB Doğan
Kriz Dergisi, 2011; 19(1-3):29-36
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Psikiyatrik Belirtilerle Başlayan Bir Nöroakantositoz Olgusu
O Er, ETÖ Kızıl, Z Kuzu
Kriz Dergisi, 2011; 19(1-3):37-42
ÖZET
TAM METİN