Dergi Ara >>
Yıl:2012; Cilt: 5; Sayı: 2>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2012;5(2):7-13
Depresyonun Epidemiyolojisi
HD Yalvaç
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Depresyon önemli derecede maluliyete neden olması ve nispeten yüksek yaşam boyu yaygınlığına bağlı olarak dünya çapında önemli bir sağlık sorunudur. Bu nedenle ilgili risk faktörlerinin tespiti önleyici stratejilerin geliştirilebilmesi açısından önem taşımaktadır. Depresyonun epidemiyolojisiyle ilgili çalışmalar, sağladıkları verilerle ruh sağlığı hizmetlerinin planlanmasına katkıda bulunmakta, aynı zamanda etiyolojiyle ilgili ipuçları da vermektedir. Bu araştırmalar depresyonun klinik belirtileriyle ilgili bilgilerimizi artırmakta, tanı koydurucu bilgiler sağlamaktadır. Bu makalede epidemiyolojik terminoloji, depresyonun yaygınlığı, sıklığı, risk etkenleri üzerinde durulmuştur.
Epidemiology of Depression
Depression is an important global public health problem due to both its relatively high life time prevalence and the significant disability that it causes. Therefore, determination of the related risk factors is important for developing preventive strategies. Studies on the epidemiology of depression are helpful while designing psychiatric health care services through the information they provide, and they also provide clues about the etiology of the disease. These studies increase our knowledge on the clinical signs and symptoms of depression, and warrant diagnostic information. This manuscript is build on epidemiological terminology, and the prevalence, frequency and risk factors of depression.