Dergi Ara >>
Yıl:2011; Cilt: 4; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2011;4(4):120-122
Koruyucu Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Politikaları
Dİ Akbıyık
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bu yazıda koruyucu psikiyatri uygulamaları için Türkiye'de yapılan çalışmalar ve geliştirilen ruh sağlığı politikaları gözden geçirilmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı proje ve çalışmaları güçlü ve aksayan yanları ile incelenmiş ve geleceğe yönelik öneriler hazırlanmıştır.
Preventive Psychiatry and Mental Health Policy
The efforts in Turkey regarding preventive psychiatry and the mental health policy developed were reviewed in this article. The projects and studies of Turkish Ministry of Health were reviewed concerning strengthful and missing aspects and new suggestions for future were summarised.