Dergi Ara >>
Yıl:2011; Cilt: 4; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2011;4(4):110-119
Koruyucu Psikiyatri Açısından Ruh Sağlığının Güçlendirilmesi
B Coşkun
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli
?Ruh sağlığının güçlendirilmesi? ile ?psikiyatrik bozukluklardan korunma? kavramları arasında örtüşen yanlar olduğu gibi farklılıklar da vardır. Korunmada hastalıklara yakalanmama veya etkisini azaltma üzerinde durulurken, ruh sağlığının güçlendirilmesinde sağlık ve iyilik hali temel alınmaktadır. Ruh sağlğlığının güçlendirilmesinde sağlığın ayrılmaz bir parçası olan ruh sağlığının iyileştirilmesi, geliştirilmesi, önemsenmesine odaklanılmaktadır. Bu yazıda ruh sağlığının güçlendirilmesi kavramı, ?yaşam kalitesi?, ?pozitif ruh sağlığı?, ?dayanıklılık, esneklik?, ?farkındalık geliştirme? ve ?psikososyal iyilik hali? gibi yakın kavramlarla bağlantılı olarak ele alınmış, koruyucu psikiyatri ile ortak ve farklı yönleri incelenmiştir. Ayrıca konuyla ilgili eleştirel görüşlere de yer verilmiş ve genel anlamda ruh sağlığının güçlendirilmesi konusunda bazı öneriler üzerinde durulmuştur.
Mental Health Promotion from a Perspective of Preventive Psychiatry
Although the concept of ?mental health promotion? has common points of interest with the concept of ?prevention of mental disorders?, there are also some differences in between them. While prevention takes disorders as the reference, promotion focuses on health and wellbeing, where the improvement, development, and importance of mental health is brought forward. In this article, concept of mental health promotion has been discussed in relation with other close concepts like ?quality of life?, ?positive mental health?, ?resilience?, ?raising awareness? and ?psychosocial wellbeing?. Some critical views regarding health and mental health promotion are also discussed and some recommendations on principles of mental health promotion have been provided.