Dergi Ara >>
Yıl:2011; Cilt: 4; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2011;4(4):94-100
Koruyucu Psikiyatri ve Hemşirelik
S Doğan, S Sabancıoğulları
Maltepe Üniversitesi, İstanbul
Dünya Sağlık Örgütü son yıllarda ruhsal bozukluklardan korunmaya özel bir önem vermekte ve bunu sağlamak için hemşirelerin önemine dikkat çekmektedir. Bu durum multidisipliner ruh sağlığı ekibinin bir üyesi olarak toplum ruh sağlığı hemşirelerinin rollerinin geliştirmiştir. Günümüzde toplumda çalışan ruh sağlığı hemşirelerinin sayısı, özellikle gelişmiş ülkelerde, hızla artmaktadır. Toplum ruh sağlığı hemşirelerinin temel sorumluluğu toplumdaki bireylerin ruh sağlığını koruma, geliştirme ve ruhsal hastalığı olan bireylerin hastalıkla baş etme ve toplum içinde en üst düzeyde işlev görebilmelerini sağlamalarına katkı vermektir. Bununla birlikte, toplum ruh sağlığı hemşirelerinin bu işlevleri yerine getirebilmeleri için ülkelerin ulusal ruh sağlığı politikalarında hemşireler için ileri düzey uzmanlık eğitim programlarına ağırlık verilmesi gerekmektedir.
Preventive Psychiatry and Nursing
During the past decade, there has been a resurengence of interest in the prevention of mental health disorders by the World Health Organization. WHO stated that nurses are important health care workers to achieve the health care policies for the countries. This trend has led to the expansion of the role of the community mental health nurses as a member of the multidisiplinary care team. Today the number of mental health nurses working community settings in the world expecially developed countary has risen. Community mental health nurses work in an increasingly complex health and social care environment. The central role of the CMHN is to prevention and promotion mental health of the people and asist people experiencing a mental illness to achieve and maintain their highest level of functioning and independence within the community. Therefore, advanced practice training programs for mental health nurses which is prepared and supported by the goverments would seem crucial to the sucessful delivery of an effectice primary mental health care services for people.