Dergi Ara >>
Yıl:2011; Cilt: 4; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2011;4(4):82-85
Koruyucu Psikiyatri Açısından Psikiyatrik İyileştirim
M Yıldız
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli
Ciddi ruhsal hastalıkların neden olduğu yetiyitimini ortadan kaldırmaya yönelik girişimler psikiyatrik iyileştirim kapsamında değerlendirilir. Şizofreni, bipolar bozukluk, ağır depresyon, alkol-madde bağımlılığı ve takıntı zorlantı bozukluğu gibi ciddi ruhsal hastalıkların önlenmesi, tedavi edilmesi ve iyileştiriminin bütünleşik bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Hastalıklar daha ortaya çıkmadan ya da yeni bir depreşme yaşanmadan öncü belirtileri ile toplum içerisinde tanınabilmeli, erken müdahaleler yapılabilmeli, hastane tedavisi gerektiğinde ise koşut olarak psikiyatrik iyileştirim planlanmalıdır. Bu yazıda önlemeden tedavi ve iyileştirime yapılan psikiyatrik hizmetler koruyucu ruh sağlığı çatısı altında ele alınmaktadır.
Psychiatric Rehabilitation Regarding Preventive Psychiatry
All attempts to remove of the effect of disability due to severe mental disorders were appreciated at content of psychiatric rehabilitation. Prevention, treatment and rehabilitation services for severe mental illnesses such as schizophrenia, bipolar disorder, major depression, alcohol and substance dependence, and obsessive compulsive disorder should be integrated in the mental health system. Diseases should be able to determine in community even before they emerge or relapse with their early signs, to take action for early intervention, and if hospitalization needed psychiatric rehabilitation must be planned in parallel. In this review, psychiatric services from prevention to treatment and rehabilitation are being described under the framework of protective mental health.