Dergi Ara >>
Yıl:2011; Cilt: 4; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2011;4(4):70-75
Koruyucu Psikiyatri Açısından Cinsel Gelişim ve Cinsel İşlev Bozuklukları
S Doğan, E Özkorumak
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tekirdağ
Cinsel gelişim sorunları ve cinsel işlev bozuklukları toplum sağlığı ve iyiliği açısından önemli sağlık konularıdır. Çalışmalar psikolojik belirtilerin, ilişki kalitesinin, önemli yaşam olaylarının, içsel ve dışsal günlük streslerin değişik cinsel sorunlarla ilişkili olduğunu göstermiştir. Ek olarak, araştırmalar çocukluk travmatik yaşantılarının yaşamın sonraki dönemlerinde riskli cinsel davranışa ve morbiditeye yol açtığını belirlemiştir. Ayrıca, cinsel işlev bozukluklarının kronik bedensel hastalığı olan kişilerde yaygın olduğu ve bu durumun sıkıntı ve yaşam kalitesindeki azalmayla birlikte olduğu bilinmektedir. Son olarak, koruyucu hekimlik bakış açısından, cinsel eğitim ilk cinsel birleşmenin ertelenmesi ve istenmeyen gebelikleri ve hastalıkları önleyebilmesi açısından önemlidir.
Sexual Development and Sexual Dysfunctions: From Point of View of Preventive Psychiatry
Sexual development problems and sexual dysfunctions are important health concerns in terms of its impact on community health and well-being. Studies showed that psychological symptoms, relationship quality, internal daily stres, external daily stress and critical life events were related with different sexual problems. Additionally, investigations provided that child maltreatment resulted in high prevalence of health-risk behavior and morbidity in later life. Furthernore, it is known that sexual dysfunction is common among individuals with chronic illnesses and is associated with distress and reduced quality of life. Finally, education is important from point of view of preventive medicine since sexuality education may help to postpone first sexual intercourse and prevent unintended pregnancy and disease.