Dergi Ara >>
Yıl:2011; Cilt: 4; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2011;4(4):49-56
Koruyucu Psikiyatri Açısından Şizofreni: Şizofreniden Temel Korunma
H Soygür, K Alptekin
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Şizofreni, etiyolojisinde pek çok farklı etkenin rol aldığı, heterojen ve sınırları belirsiz bir sendrom olduğu için, çok yakın bir zamana kadar şizofreni için temel korunmanın varlığından söz etmek inanılması olanaksız bir durum olarak görülmüştür. Günümüzde ise bu alanda daha iyimser olmamızı sağlayacak pek çok gelişme olmuştur. Son otuz yıl içinde gerçekleşen şizofreninin risk faktörlerine ilişkin bilgi birikimimizdeki artış, özellikle çevresel risk faktörleri üzerinde yapılan araştırmalar şizofreniden temel korunmada yararlanabileceğimiz birçok noktaya dikkat çekmiştir Sağlıklı gebelik ve doğum süreçlerinin sağlanabilmesine yönelik halk sağlığı girişimleri, şizofreninin sıklığını azaltacaktır. Esrar kullanımı ve/veya göçmen olmak gibi risk faktörü olarak kanıtın oldukça güçlü olduğu hedef popülasyonlara yönelik koruma programlarının geliştirilmesi de yarar sağlayacaktır. Eko-epidemiyolojik araştırmalardan gelecek veriler, bu konulardaki bilgi birikimimizi daha da arttıracak ve şizofreniden temel korunma stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.
Schizophrenia from the Perspective of Preventive Psychiatry: The Primary Prevention of Schizophrenia
Until very recently, it was implausible to talk about the primary prevention of schizophrenia because of its multifactorial etiology, heterogeneous nature and ambiguous boundaries as a syndrome. But today, many new developments are leading us to be more optimistic in this field. During last thirty [year]s, our increased knowledge on risk factors of schizophrenia, particularly researches related to environmental risk factors of the disorders have indicated many points which may be useful for the primary prevention of schizophrenia. Public health initiatives towards healthy pregnancy and delivery will reduce insidence of schizophrenia. Developing preventive programs for target populations having higher risk factors such as cannabis use, psychosocial stress and/or migration, will also be effective. Data results obtained from eco-epidemiologic researches will grow our knowledge on these subjects and will enhance the development of primary prevention strategies of schizophrenia.