Dergi Ara >>
Yıl:2011; Cilt: 4; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2011;4(4):26-31
Toplum, Aile ve Şiddet
A Sır, MC Kaya, Y Bez
Dicle Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri ABD, Diyarbakır
Önemli bir halk sağlığı sorunu olan şiddet aile içerisinde özellikle kadınları ve çocukları etkilemektedir. Çeşitli şekilleriyle şiddet bugüne kadar tüm dünyada birçok yaşamı, aileyi ve umutlarını yok etmiştir. Üzücü olan noktalardan birisi şiddetin zaman içerisinde olağan görülmeye başlanmasıdır. Bu problemin çözümünde güvenlik güçleri kadar toplumda yaşayan bireylere de düşen görevler vardır. Şiddete maruz kalan iki önemli grup kadınlar ve çocuklardır. Aile içi şiddet nadiren kadınlar tarafından uygulansa da şiddet çoğunlukla kadına yönelik olmaktadır. Kadına yönelik şiddet bazen doğmadan bile başlayabilir. Şiddetin önlenmesinde hukuki, sosyal ve idari düzenlemeler çok önem arz etmektedir. En az bu düzenlemeler kadar önemli bir başka nokta ise ev veya aile içerisinde dahi olsa şiddetin hiçbir şekilde kabul edilebilir olmadığı gerçeğidir. Öğrenilen bir davranış olarak şiddet çocukların dünyasına çoğunlukla medya aracılığıyla girmektedir. Medyanın sağlıklı bir şekilde kullanılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Aksi takdirde şiddete maruz kalan çocuklar aşırı korkak tutumlar sergileyebilecekleri gibi şiddet yanlısı veya uygulayıcısı da olabilirler.
Society, Family, and Violence
As an important public health problem violence especially effect women and children in families. With its various types violence has destroyed many lives, families, and hopes all over the world. One worrying point is that people in the society get used to it by the time. Responsibility for solving this problem should be shared by security forces and also by the individuals in the society. Two important groups who face with violonce are women and children. Domestic violence is rarely applied by women in the family, but, it occurs usually against women by men. Violoence against women sometimes may occur even before birth. Judicial, social, and administrative regulations are very important for preventing violonce. Another point important is the reality that violonce cannot be acceptable even it is domestic. Violence, as a learned behavior, take place in the world of children via media. For a more healthy use of media, necessary regulations should be made. Otherwise, children who witnessed violence may show fearful behavior or engage in violent behavior.