Dergi Ara >>
Yıl:2010; Cilt: 18; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2010;18(2):27-39
Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Gelecek Beklentileri ve Sosyal Destek Algıları
AS Bayoğlu, E Purutçuoğlu
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bu çalışma 13–18 yaş korunmaya muhtaç ergenlerin sosyal destek algıları ile gelecek beklentilerini belirlemek amacı ile planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırma bölgesi Ankara İl Merkezidir. Araştırmanın evrenini SHÇEK Genel Müdürlüğü’ne bağlı Atatürk Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü ve Gazi Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü’nde bakım ve korunma altında bulunan ergenler oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, ergenlerin beklentilerinin en çok eğitim, iş ve ekonomik konularla ilişkili olduğunu, en çok yakın arkadaşlarından ve öğretmenlerinden destek aldıkları, ve kız ergenlerin algıladıkları sosyal desteğin erkek ergenlerden daha yüksek olduğu saptanmıştır.
Future Expectations and Perceived Social Support of Adolescents Living in Orphanages
This study was planned and carried out to determine the adolescent’s perceived social supports and future expectations in need of protection in the age of 13-18. The research area is Ankara city center. The population of the study consists of the adolescents under the care and protection in SHÇEK (Social Services and Child Protection Agency). The results of the study indicate that the expectations of adolescents is mostly related to the education, work and economical issues. They more receive social supports from their close friends and teachers. Besides it is illustrated that female adolescents’ peceived social support is much more than male adolescents.