Dergi Ara >>
Yıl:2010; Cilt: 18; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2010;18(2):1-10
Sosyal Psikiyatri Üzerine Bir Deneme
DB Çiftci
“Sosyal” kavramına tıp alanının ilgisizliği noktasında mesafeli duran psikiyatri, geliştirdiği pratik bağlamında sosyal olgulara ilgi duyma dilemması yaşamaktadır. Psikiyatrinin sosyal olgularla fazlaca zaman harcaması tıbbi temelinden uzaklaşacağı ve dışlanacağı kaygısı bağlamında anlaşılabilir. Ancak ruhsal hastalıklarının sosyal ve toplumsal kökenlerine dönük bakıştaki zayıflık psikiyatrik paradigmanın gücünü aynı oranda zayıflatmaktadır Bu noktada sosyal olguların psikiyatrinin yeniden ilgi alanı olmasını sağlayacak “sosyal psikiyatri”nin ülkemizdeki kavramsal açıklanışı, Türkçe’de yapılan sosyal psikiyatri tartışmaları yazımızda değerlendirilmiştir. Makaleye tanımlarla başlanmış (Türkçe’de yapılan) kısa bir psikiyatri tarihi, epidemiyoloji, kültürel psikiyatri ve sosyal etiyoloji bağlamında tartışmalar gerçekleştirilmiştir. Makalenin sonunda da sosyal psikiyatrinin gelişimine katkı sağlanacağı düşünülen bazı öneriler sıralanmıştır.
An Essay on Social Psychiatry
The point of indifference to the medical field on the concept of “Social” fixed distance of psychiatry developed in the context of practical interest in social phenomena of hearing live Dilemmas. Spending much time on social phenomena of psychiatry can understand moves away from the foundation of medical and excluded, in the context of anxiety. However, social and social origins of mental disorders at the same rate looking glance weakness undermine the power of the psychiatric paradigm. At this point, explanation of the concept in our country of psychiatry will be re-interest in social cases "social psychiatry" is evaluated at Turkish paper, we discuss the social psychiatry. The article started definitions (In Turkish); a short history of psychiatry, epidemiology and discussions took place in the context of cultural psychiatry and social etiology. At the end of the article, some suggestions are also thought to be provided contribute to the development of social psychiatry.