Dergi Ara >>
Yıl:2011; Cilt: 4; Sayı: 3>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2011;4(3):44-50
Onkoloji Hastalarında Stres
HD Yalvaç, Ö Aytaş
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Onkoloji hastalarında kanserin kendisinin bireyde stres yaratması kaçınılmazdır. Kanserin tanı, tedavi, sürdürüm dönemlerinde yaşanan stres, bireyin baş etme becerilerinin yetersiz kalmasıyla psikopatolojilere dönüşebilmektedir. Bu durum da immun sistemi etkileyerek kanserin gidişatını etkileyebilmektedir.
Stress in Oncology Patients
It is unavoidable that cancer itself creates a stres in oncologic patients. The stres experienced during intervals of diagnosis, treatment and maintenance of the cancer, can evole to psychopathologies as the coping skills of the individual fail. This occasion can affect the immune system and therefore the course of the cancer.