Dergi Ara >>
Yıl:2011; Cilt: 4; Sayı: 3>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2011;4(3):30-34
Yaşlanma ve Stres
E Bağcıoğlu, K Coşkun, M Emül
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, İstanbul

Yaşam koşullarındaki iyileşmeler yaşam süresinde önemli bir artışa neden olmuştur. Son iki dekattan beri, yaşlanma sürecinde genetiğin rolü önemini korumakla birlikte stres gibi çevresel faktörlerin etkisi de dikkat çekilmektedir. Yaşlanma, organizmanın adaptif yeteneğini azaltan, ölüm ihtimalini artıran, yaşla ilgili hastalıkları tetikleyen ve sonuçta yaşam süresini sınırlayan biyolojik bir süreçtir. Yaşlanma sürecinde ve yaşlanmayla ilgili hastalıklarda stresörlerin etkisi karmaşıktır ve sinir, endokrin ve immun sistem aktif rol almaktadır. Psikolojik faktörlerin de başarılı bir yaşlanma üzerine etkileri oldukları artık iyi bilinmektedir.
Aging and Stress
In the last century, the improvement in conditions of lives of modern communities causes an important increase in lifetime. In the last two decades, besides the importance of genetic in aging, environmental factors as stress has been taken attention. Aging is a biological process which may impair the adaptive capability of organism, may increase the possibility of death, may increase the diseases related with aging and limiting the length of life. The influences of stressors in aging and in diseases related with aging are complex and nervous, endocrinological and immune systems have active roles. Anymore it is well known that the psychological factors have effects on successfully aging.