Dergi Ara >>
Yıl:2011; Cilt: 3; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2011;3(4):664-682
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Aday Gen Çalışmaları
E Güney, MF Ceylan, E İşeri
Çorum Devlet Hastanesi, Çorum
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) çocuklarda %5-10 oranında görülen yaygın bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Bu hastalık dikkat eksikliği ve hiperaktivite/dürtüsellik belirtilerinin bileşimi olarak tanımlanmıştır. İkiz çalışmalarında DEHB'nin yüksek derecede kalıtılabirliğinin kanıtlanmış, yapılan moleküler genetik çalışmalarda da DEHB'de karmaşık bir genetik yapı olduğu tespit edilmiştir. Moleküler genetik çalışmalar, bu kompleks hastalığın etyolojisinde dopaminerjik, serotonerjik ve noradrenerjik nörotransmisyondaki sorunlardan kaynaklandığını göstermektedir. Bu çalışmada DEHB'nin moleküler genetiği ile ilgili en son bulgular kapsamlı olarak gözden geçirilmiştir.
Candidate Gene Studies of Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is a common psychiatric condition that affects approximately 5-10% of children worldwide. This disorder is defined by a combination of symptoms of inattention and hyperactivity/impulsivity. Although twin studies demonstrate that ADHD is a highly heritable condition, molecular genetic studies suggest that the genetic architecture of ADHD is complex. Molecular genetic studies support the thesis that dopaminergic, serotonergic, and noradrenergic neurotransmission pathways account for the etiology of this complex disease. This article reviews the latest findings on the molecular genetics of ADHD.