Dergi Ara >>
Yıl:2011; Cilt: 4; Sayı: 2>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2011;4(2):66-78
Şiddet ve Adli Tıp
Ü Biçer, L Tırtıl
Kocaeli Üniv. Tıp Fak., Kocaeli
İnsanlık tarihinde ölüm, hastalık ve sakatlığa yol açan en önemli neden şiddettir. Ortaya çıkış süreci, sorumlu, mağdur, ve sonuçları yönünden farklı disiplinlerin konusu olmaktadır. Şiddet, bir suç davranışı olarak nitelendirilmekte ve adli bilimler alanından suça ilişkin araştırmaların yapılması istenmektedir. Adli tıbbi terminolojide de şiddetin farklı düzeylerde ele alındığı, etiyoloji, fail, mağdur ve eylemin özelliğine göre yapılan sınıflamaların sıklıkla iç içe geçtiği görülmektedir. Adli bilimler alanında yaygın olarak insan hakları ihlalleri, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, çocuk istismarı ve ihmali, yaşlı istismarı ve ihmali, çalışanlara yönelik şiddet, cinayet, intihar, madde kullanımı kaynaklı, psikiyatrik hastalıklara bağlı şiddet olgularında inceleme yapılmaktadır. Şiddetin boyutlarını değerlendirmek, yeni biçimlerini kavramak ve çözüme katkı sunabilmek için adli tıp disiplini açısından kavramsallaştırılması ve sınıflandırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Yazıda şiddetin adli tıp yönünden sınıflanması ve tıbbi değerlendirilmesine odaklanarak adli tıp yönünden kuramsal ve uygulama alanı tanımlanmak amaçlanmıştır.
Violence and Forensic Medicine
Violence is the dominant factor that causes death, disease and morbidity. As a result of its process of occurring, its provocateur, its victims and its effects, violence is approached multidisciplinary. As violence is defined as criminal behaviour, forensic medicine is expected to research about crime. In forensic medicine terminology, violence is evaluated differently, and classifications done for aetiology, perpetrator, victim and characteristics of action often resemble like each other. Human rights violations, violence against women, domestic violence, child abuse and neglect, elder abuse and neglect, mobbing, homicide, suicide, violence provoked by psychiatric illnesses or drug use are usually researched. To be able to evaluate degrees of violence, to understand species of it and to contribute to the solution to the violence, it is necessary that violence should be focused and classified for forensic medicine. In this article, we aim to classify violence in terms of forensic medicine and to define a way to put it in practice as focusing on medical evaluation.