Dergi Ara >>
Yıl:2011; Cilt: 4; Sayı: 2>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2011;4(2):32-36
Travmatik Bir Yaşantı Olarak Şiddet ve Çocuk
I Karakaya, ŞG Şişmanlar
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli
Çocuklar şiddete tanık olmakta ya da maruz kalabilmektedir ve bu durum giderek artış göstermektedir. Bu yazıda çocukların maruz kaldıkları şiddet ve sonrasında görülen ruhsal bozukluklara odaklanılacaktır. Şiddet sonrası çocuklarda travma sonrası stres bozukluğu, duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, dışavuruk ve yıkıcı davranışlar görülebilir. Tanıma ve erken müdahale şiddet karşısında çocukların yaşayacakları olumsuz ruhsal etkilenimlerini azaltacaktır.
Violence as a Traumatic Experience and Child
Children may face with violent situations, and a likelihood of a child's exposure to a violent situation is increasing. This paper will focus on violence towards children and consequences of violent situations. Posttraumatic stres disorder, emotional disorders, anxiety disorders, externalizing and distruptive disorders are some of the disorders which may develop after exposure to violence. So, recognition and early intervention to adress the mental health issues of children in violent situations can help ameliorate the negative psychological sequela of such events.