Dergi Ara >>
Yıl:2010; Cilt: 18; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2010;18(1):45-58
Terör Olayları Sonrasında Psikososyal Destek Hizmetleri
E Şavur, SA Tomas
Türk Kızılayı Afet Bölümü
Psikososyal destek hizmetleri; çok disiplinli yaklaşımla ele alınan birey, aile, grup ve topluluklar için psikososyal kapasite arttırma çalışmalarını içeren bütüncül hizmetlerdir. Günümüzde psikososyal destek hizmetlerinin, afetler sonrası yürütülen insani yardım faaliyetlerinin ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olduğu, bu alanda çalışan bütün kurumlar tarafından kabul edilmektedir. Bu çalışmada; ‘15-20 Kasım 2003/ HSBC Bankası ve İngiliz Konsolosluğu’na düzenlenen terörist saldırı’, ‘22 Mayıs 2007/ Anafartalar Çarşısı’na düzenlenen bombalı saldırı’ ile ‘27 Temmuz 2008/ Güngören İlçesi’nde meydana gelen terörist saldırı’lar sonrasında yürütülen psikososyal destek hizmetlerinden bahsedilmiştir. Çalışmanın içeriğinde; terör olayları sonrasında sunulan ‘psikososyal destek hizmetlerinin neler olduğu, bu hizmetlerin hangi parametrelerden hareketle hayata geçirildiği, terör olaylarını diğer afetlerden ayıran niteliklerin neler olduğuna dair bilgiler sunulmuş, standart bir program ortaya konulması yolunda önerilere yer verilmiştir.
Psychosocial Support Services After Terror Attacks
Psychosocial support services are holistic activities carried out for boosting the psychosocial capacity of individuals, families, groups and communities which are dealt with in a multidisciplinary approach. It is unanimously accepted by all parties taking part in this field that psychosocial support is, today, an integral part of relief and response activities exercised after disasters. This study deals with psychosocial support activities performed after the terror attacks on HSBC Bank and British Embassy in Istanbul on November 15-20; attack on "Anafartalar Çarsisi" (a shopping mall in Ankara) on May 22, 2007 and the one that took place in Güngören District in Istanbul on July 27, 2008. The study gives information about what psychosocial services were offered after the said terrorist attacks, what parameters were used, what is the difference between terror attacks and other type of disasters and concludes with suggestions aiming at creating a standardized program.