Dergi Ara >>
Yıl:2010; Cilt: 3; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2010;3(4):96-102
Anksiyete Bozukluklarında İlaç Tedavisi
A Sayın, N Yüksel
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
Bu yazıda anksiyete bozukluklarının ilaçla tedavisinde rastgele hasta seçimli, plasebo kontrollü çalışmalardan ve meta-analizlerden elde edilen kanıtlar gözden geçirilmektedir. Bu çalışmaların birçoğu anksiyete bozukluklarının birinci sıra tedavisi olarak seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin ve serotonin noradrenalin geri alım inhibitörlerinin kullanımını desteklemektedir. Trisiklik antidepresanlar ve monoamino oksidaz inhibitörleri de bazı anksiyete bozuklukları tedavisinde etkili olmakla birlikte, yan etki profilleri nedeniyle ikinci sırada tercih edilmektedir. Benzodiazepinler anksiyetenin hızlı yatıştırılmasında antidepresanlara üstün olmakla birlikte, antidepresan etkilerinin olmaması ve bağımlılık riskleri nedeniyle uzun süreli kullanımları önerilmemektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar atipik antipsikotiklerin ve bazı antikonvülzanların anksiyete bozukluklarının güçlendirme tedavisinde kullanılabileceğini destekler niteliktedir.
Pharmacological Treatment of Anxiety Disorders
This article reviews the evidence from rastgele hasta seçimlid, placebo-controlled trials and meta-analyses of pharmacological treatments of the anxiety disorders. There is evidence from multiple rastgele hasta seçimlid, placebo-controlled trials to support the use of selective serotonin reuptake inhibitors and serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors as first-line pharmacotherapy in these disorders. Tricyclic antidepressants and monamino oxidase inhibitors are also effective treatments but their side effects cause them to be the second-line treatments. Benzodiazepines have a more rapid onset of action than antidepressants, but their long term use is not recommended because of their potential for dependence and lack of antidepressant properties. Recent studies support the usage of atypical anti-psychotics and some anticonvulsants as augmentation strategies in anxiety disorders.