Dergi Ara >>
Yıl:2010; Cilt: 3; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2010;3(4):64-69
Panik Bozukluğu
Ş Pırıldar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
Panik bozukluğu (PB) belirtileri uzun zamandır bilinmesine rağmen ancak 1980 yılında ayrı bir ruhsal bozukluk olarak tanımlanmıştır. Panik bozukluğuna bağlı oluşan sosyal ve tıbbi sorunlar kişide, ailesinde ve toplum üzerinde derin etkiye sahiptir. Panik bozukluğu çeşitli bedensel, bilişsel ve davranışsal belirtilerin eşlik ettiği yineleyici ve beklenmedik panik ataklarla karakterizedir. Panik atakları panik bozukluğuna özgü değildir; panik atakları diğer ruhsal bozukluklarda da görülebilir. Panik bozukluğunda kendiliğinden beklenmedik gelen panik atakları, beklentisel anksiyete ve agorafobik kaçınma davranışı izler. Bu yazıda panik bozukluğunun klinik belirtileri ve tedavisi yanında etiyolojide rol oynayan nörobiyolojik ve psikososyal faktörler anlatılmıştır
Panic Disorder
Panic disorder (PD) was defined as a distinct disorder in 1980, though it was a well-known disorder before. Social and medical challenges related to PD has a deep impact on the patient, his family and on their society. PD is characterized with unexpected reccurrent panic attacks with enduring somatic, cognitive and behavioral symptoms. Panic attacks can also be along with other psychiatric disorders. Panic attacks are followed by expectancy anxiety and agoraphobic avoidance in PD. Clinical symptoms and treatment of PD as well as the neurobiological and psychosocial factors contributing to its pathogenesis are presented with this paper.