Dergi Ara >>
Yıl:2010; Cilt: 3; Sayı: 2>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2010;3(2):38-44
Şizofreni: Tanısı, Klinik Belirtileri Ve Ayırıcı Tanısı
S Ebrinç
GATA Haydarpaşa Eğt. Hastanesi
Şizofreni homojen bir hastalık antitesi olmayıp, birbirleriyle sadece zayıf ilişkili farklı psikopatoloji alanlarıyla kendini gösteren heterojen bir sendromlar topluluğudur. Şizofreni tanılarının geçerlik ve güvenirlik hususları hala tartışılmaktan uzak konulardır. Şizofreni tanısı koymada gerekli kesin ölçütler hakkında bir görüş birliği var olmasa da şizofrenik sendromun genel klinik özellikleri hakkında genel bir uzlaşma vardır. Şizofrenik bozukluklar düşünce ve algının karakteristik distorsiyonları, bilişsel bozulmalar, motor anomaliler, avolüsyon ve apati, iletişimde güçlükler ve kısıtlanmış affektif dışa vurumu kapsayan bulgu ve belirtilerin farklı bir serisiyle karakterizedir. Günümüzde şizofreni tanısı koymanın bedelinin ağır ve tedavi olanaklarının sınırlı olması nedeniyle, şizofreni tanısının başka tanılar dışlandıktan sonra konulması önerilmektedir. El kitapları biçiminde yayınlanan ve ayrıntılı tanı-ayırıcı tanı tartışmaları içeren Amerikan Psikiyatri Birliğinin DSM ve Dünya Sağlık Örgütünün ICD sınıflandırma sistemleri şizofrenide ayırıcı tanı sorununu büyük ölçüde çözmüştür.
Schizophrenia: Diagnosis, Clinical Signs And Differential Diagnosis
Schizophreia does not a represent a homogenous circumstance of an illness, but reflects a community of symptoms which are discrete psychopathologic panels only weakly related to each other. Validity and reliability of schizophrenia diagnosis are yet far away of discusses. Although there is not an agreement on the certain criteria to diagnose schizophrenia, there is a conciliation on the general clinical characteristics of schizophrenic syndrome. Schizophrenic disorders are characterized with several series of signs which include typical distortions of thought and senses, motor abnormalities, avolution and apathia, difficulty to communicate with others and restricted affect expression. Today, due to the higher costs of diagnose procedures and limited facilities of treatment, it is suggested that schizophrenia should be diagnosed secondary to exclusion of other possible diagnosis. Disease classification systems DSM and ICD which belong to American Psychiatry Association and World Health Organisation respectively, involve discussion of diagnosis-differential diagnosis, published in the form of handbooks , drastically resolved the differential diagnosis issue of schizophrenia.