Dergi Ara >>
Yıl:2010; Cilt: 3; Sayı: 2>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2010;3(2):1-11
Şizofreni Nörobiyolojisinde Gelişmeler
F Arıcıoğlu
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İstanbul
Şizofreni tanımlandığından bu yana çok şey öğrenilmiş olmasına rağmen halen psikiyatride teşhis ve tedavisi en zor hastalıklardan biridir. Uzun yıllar şizofreni nörobiyolojisi nörotransmitterler ve reseptörleri ile sınırlıydı. Fakat, yakın tarihteki araştırma sonuçları dopaminin tek mekanizma olamayacağını ispatlamıştır. Son yıllarda araştırmalar nöronlarda plastik değişiklikler, nörotrofik faktörler ve sitokinler gibi moleküllerin önemli olduğuna işaret etmektedir. Preklinik ve klinik çalışmaların sonuçları söz konusu faktörlerin tümünün kritik rol oynayabileceklerini göstermektedir. Dahası, şizofrenik hastaların beyninde saptanan bir çok anormalite şizofreniye özgü değildir ve diğer psikiyatrik durumlarla da ilişkilidir.
Development In Neurobiology Of Schizophrenia
Although a lot has been learned since the disease described, schizophrenia is still one of the major diagnostic and treatment challenges in psychiatry. For many [year]s, the neurobiology of schizophrenia seemed to be limited at the level of neurotransmitters and receptors. But recent research results had proven that dopamine cannot be the only mechanism. In recent [year]s research point that plastic changes in neurons, neurotrophic factors and cytokines were important molecules. Preclinical and clinical studies demonstrate that these factors might play a critical role. Moreover, many of the abnormalities that are detected in the brain of patients with schizophrenia are not selective and a associated with other psychiatric conditions as well.